Semináře a Poutě

Cesta je formou pouti i do svého nitra. Pomáhá nám poodstoupit od své každodenní reality a podívat se na ni s nadhledem.

Prožitkové kurzy

Moderní Kurandera

a Kurzy pro páry

Navazují na tématiku knih Kurandera a Hadí žena. Pomáhají ženám rozpomenout se na svůj ženský potenciál, na moudrost své vnitřní kurandery a naplno toho využívat v každodenním životě.

Semínka Andské Tradice 

a Pouť do Peru

Hned několik způsobů, jak se seznámit s moudrostí andské tradice, ať už v Čechách nebo přímo v Peru. Andská tradice velkoryse sdílí se světem jedinečné způsoby práce s energií.

Poutě na Posvátná místa Sardinie

Sardinie je magický ostrov s velmi osobitým kouzlem, kde fungovala v dávných dobách matriarchální společnost. Je také druhým domovem Lucie Chayi, která se s účastníky svých poutí dělí o místa, která zůstávají běžným turistům skryta a souvislosti, které by jim jinak zůstaly utajeny.