Seminář pro ženy  Moderní Kurandera - smluvní podmínky:

Při zrušení účasti 60 dnů a více před konáním semináře vzniká nárok na uplatnění této zálohy na některém ze seminářů Lucie Chayi v následujících 12 měsících  (přesunutí zálohy je možné jen 1x) nebo je možné za sebe poslat náhradnci a zálohu převést na její jméno.  Za náhradnici nelze považovat ženu, která je již na kurz přihlášená. Při zrušení účasti méně než 60 dnů před konáním semináře se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. 

V případě, že by se seminář nemohl uskutečnit z důvodů vyšší moci, bude seminář odložen na dobu, kdy už bude možné jej uspořádat. Záloha se automaticky přesouvá na další termín.

Požadujete-li vystavit fakturu, informujte nás emailem nejpozději týden před zahájením semináře a v emailu uveďte Vaše fakturační údaje. Pokud nebudete moci přijet, prosím kontaktujte nás co nejdříve a uvolněte místo pro případné další zájemce.

 Lucie Chaya

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že aktem přihlášení na Seminář pro ženy Moderní kurandera souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizátora akce. Souhlasím s tím, že moje kontaktní údaje budou zaslány po skončení semináře všem účastníkům, pokud tento souhlas v průběhu semináře písemně neodvolám. Organizátor akce se zavazuje, že  údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez souhlasu poskytovatele a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací související s činností těchto webů (www.luciechaya.cz a www.modernikurandera.cz), k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou nebo emailem s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

 

Organizátor akce:

Chaya Progress s.r.o.
Pokutice 2
432 01 Kadaň
IČO: 038 37 211
Nejsme plátci DPH.