Kurz pro páry 2022 - smluvní podmínky:

Rezervace 2 míst ( 1 pár ) na semináři je platná při zaplacení nevratné závazné zálohy na kurzovné ve výši 7000,-Kč/292 EUR pro platby ze Slovenska. Záloha na kurzovné je splatná do 7 dnů od přihlášení. Informace k platbě obdržíte e-mailem obratem po přihlášení. Zkontrolujte, zda mail nespadl do koše jako spam.

Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami.
V případě, že neobdržíme Vaši platbu do 7 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo na semináři poskytnout dalším zájemcům. 

Při zrušení účasti 60 dnů a více před konáním semináře vzniká nárok na uplatnění této zálohy na některém ze seminářů Lucie Chayi v následujících 12 měsících  (přesunutí zálohy je možné jen 1x) nebo je možné za sebe poslat náhradníky a zálohu převést na jejich jména.  Za náhradníky nelze považovat osoby, které jsou již na kurz přihlášené. Při zrušení účasti méně než 60 dnů před konáním semináře se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. 

V případě, že by se seminář nemohl uskutečnit z důvodů vyšší moci, bude seminář odložen na dobu, kdy už bude možné jej uspořádat. Záloha se automaticky přesouvá na další termín.

Požadujete-li vystavit fakturu, informujte nás emailem nejpozději týden před zahájením semináře a v emailu uveďte Vaše fakturační údaje. Pokud nebudete moci přijet, prosím kontaktujte nás co nejdříve a uvolněte místo pro případné další zájemce.

 Lucie Chaya

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že aktem přihlášení na Seminář pro ženy Moderní kurandera souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizátora akce. Souhlasím s tím, že moje kontaktní údaje budou zaslány po skončení semináře všem účastníkům, pokud tento souhlas v průběhu semináře písemně neodvolám. Organizátor akce se zavazuje, že  údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez souhlasu poskytovatele a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací související s činností těchto webů (www.luciechaya.cz a www.modernikurandera.cz), k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou nebo emailem s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

 

Organizátor akce:

Chvojková Lucie
Na Podlesí 1455
432 01 Kadaň
IČO: 65931491
Nejsme plátci DPH.