Seminář Úvod do kosmologie andské tradice - smluvní podmínky:

Rezervace místa na semináři je platná při zaplacení nevratné závazné zálohy na kurzovné ve výši 3500,-Kč/146 EUR pro platby ze Slovenska. Záloha na kurzovné je splatná do 7 dnů od přihlášení. Informace k platbě obdržíte e-mailem obratem po přihlášení. Zkontrolujte, zda mail nespadl do koše jako spam.

Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami.
V případě, že neobdržíme Vaši platbu do 7 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo na semináři poskytnout dalším zájemcům. 

Při zrušení účasti 60 dnů a více před konáním semináře vzniká nárok na uplatnění této zálohy na některém ze seminářů Lucie Chayi v následujících 12 měsících  (přesunutí zálohy je možné jen 1x) nebo je možné zálohu vrátit s odečtením manipulačního poplatku 500,-Kč/20EUR. Při zrušení účasti méně než 60 dnů před konáním semináře se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. Lze však za sebe poslat náhradnici a zálohu převést na její jméno. Za náhradnici nelze považovat osobu, která je v době odhlášení na seminář již přihlášena.

Požadujete-li vystavit fakturu, informujte nás emailem nejpozději týden před zahájením semináře a v emailu uveďte Vaše fakturační údaje. Pokud nebudete moci přijet, prosím kontaktujte nás co nejdříve a uvolněte místo pro případné další zájemce.

 Lucie Chaya

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že aktem přihlášení na Seminář pro ženy Moderní kurandera souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizátora akce. Souhlasím s tím, že moje kontaktní údaje budou zaslány po skončení semináře všem účastníkům, pokud tento souhlas v průběhu semináře písemně neodvolám. Organizátor akce se zavazuje, že  údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez souhlasu poskytovatele a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací související s činností těchto webů (www.luciechaya.cz a www.modernikurandera.cz), k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou nebo emailem s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Organizátor akce:

Mgr. Lucie Chvojková
Pokutice 2
432 01 Kadaň
IČ 65931491
DIČ CZ7551022765