Bezplatná přednáška o technikách léčení lidské duše prostřednictvím učení tradice z And propojeného s poznatky současné psychologie.

Ochutnávka pro 3- víkendový online seminář Cesta srdce, který startuje 4.3.2023

Pokud vám mail s odkazem na vysílání nepřijde, zkontrolujte spam, hromadnou a reklamní poštu. případně napište nám iris@luciechaya.cz 

Emoce hrají v prvních letech lidského života zásadní roli v procesu našeho vývoje a v našich vztazích s vnějším prostředím mohou způsobit sérii disfunkčních souvislostí. Poznání svých vlastních zranění je velmi důležité proto, abychom mohli pracovat na jejich řešení. Andská tradice má extrémně účinné nástroje pro posilování vztahů mezi vnitřním a vnějším světem, a proto mohou její techniky léčení emočních zranění významně podpořit.

Během přednášky se účastníci dozvědí více o tom, jak synchronizovat svůj život s tokem Živoucího vesmíru prostřednictvím řady praktických cvičení. Vytvoříme most mezi západními znalostmi a starodávnou moudrostí domorodého obyvatelstva And, správců moudrosti svých dávných předků, abychom dosáhli větší psychologické, fyzické a duševní pohody.

Praktikováním technik andské tradice je možné vytvořit jev zvaný „entanglement“ - shodu okolností, jinými slovy také aktivní a vědomé fungování v souladu se zákony, které řídí vesmír a které bývá současnou vědou definováno jako synchronicita.

Výchozím bodem je naše tělo a jeho schopnost obsáhnout všechny informace, které nás formovaly, včetně traumat, na které andská tradice pohlíží jako na energetické bloky. Tato traumata je možné aktivovat, znovu procítit a zablokovanou energii znovu rozhýbat, aby harmonicky plynula a  zkontaktovat v sobě onen pocit jednoty, holosu, kosmického řádu, který je základem samotného života.
 
Vztah, který máme s naším vnitřním prostředím a s realitou, jež nás obklopuje, je základním faktorem lidského růstu. Hluboké uvědomění a navyšování stavu našeho vědomí jsou výsledkem poznání a pochopení přírodních zákonů, které nás řídí, a schopnosti tyto zákony využívat v náš prospěch.

Přednáška je úvodem k semináři,  který se bude konat příští rok a během něhož budeme používat magnetické pole srdce, abychom navýšili naši emoční inteligenci tím, že se naučíme navazovat dialog s naším tělem, naší duší a naším duchem jako celkem a vytvoříme funkční vztah mezi tímto celkem a okolním prostředím.
Člověk, který se to naučí, dokáže prožívat pocit vnitřního naplnění a využívat jej k vytváření vnitřního blahobytu na všech úrovních bytí. A v neposlední řadě se dokáže spojit se svou skutečnou přirozeností v souladu s plánem svého života.

Před narozením si duše každého z nás vybere obraz nebo kresbu toho, co pak bude žít na Zemi, a dostane na svou cestu společníka, který nás tady na Zemi vede – démona, který je jedinečný a určený pouze pro nás. Při příchodu na svět však na to všechno zapomeneme a věříme, že jsme sem přišli prázdní. Je to démon, kdo si pamatuje obsah našeho obrazu, prvky zvoleného obrazu. A je to také on, kdo je nositelem našeho osudu".
J. Hilmann - Kód duše

Přednášející: Roberto Sarti           Překlad: Lucie Chaya

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 

Čtvrtek 9.2.2023, 19:00 hod

online přes program ZOOM.

DŮLEŽITÉ: I když je setkání bezplatné, je třeba se přihlásit přes registrační formulář (vpravo), abychom vám mohli zaslat odkaz k přihlášení do virtuálního prostoru našeho setkání. K účasti potřebuješ mít pouze rychlé internetové připojení a stažený program ZOOM (základní verze není zpoplatněna).

Zoom je možné stáhnout ZDE :

Pokud vám mail s odkazem na vysílání nepřijde, zkontrolujte spam, hromadnou a reklamní poštu. případně napište nám: iris@luciechaya.cz 

Registrovat

Registrační formulář

pozvánka

Nenech si ujít jedinečný živý online 3-víkendový seminář  Cesta srdce, který startuje 4.3.2023:

Lucie Chaya a Roberto Sarti

Lucie Chaya a Roberto Sarti tvoří už několik let sehraný tým, který přináší do České republiky moudrost andského učení formou přednášek, individuálních sezení a seminářů ať už s mistry Andské tradice či bez nich. Společně také pořádají Expedice do Peru, které se mohou stát pro účastníky významným transformačním milníkem na osobní životní cestě..

ROBERTO SARTI

je psycho-energetický poradce. Narodil se v Římě v r. 1966 a po řadě zkušeností s křesťanstvím a hinduismem potkává v r.1997 dona Juana Nuñeze del Prado, mistra 4. stupně andské tradice, stává se jeho žákem a získává od něj zasvěcení. V letech 2000-2016 získává řadu zasvěcení od dalších mistrů andské tradice, jimiž byli: Mariano Apaza, don Umberto Sonqo, doña Bernardina, don Juan Apaza, don Francisco Apaza, don Lorenzo Apaza e don Martin Quispe. Všichni byli mistry 4. stupně domorodé komunity Q’Ero z oblasti Cuzco, která uchovala učení incké tradice v ucelené formě. Napsal knihu Semínko Inků s předmluvou Juana Nuñeze del Prado” s cílem podělit se o to, co obdržel od svých mistrů. Vydal také DVD s názvem “Potomci Pachamamy”. Od r. 2003 je zodpovědný za aktivity Kulturní asociace Tawantin v Itálii, přednáší a pořádá kurzy, kde předává Učení andské tradice a jejích energetických technik. Organizuje energetické cesty do Peru, na posvátná místa Inků. Díky své dvacetileté zkušenosti s andskou tradicí, která je koncepčně zcela odlišná od filozofií západního světa,  dokáže její učení andské tradice jedinečným a srozumitelným způsobem přenést do „západštiny“.

LUCIE CHAYA

 je novinářka, překladatelka a lektorka seminářů Moderní kurandera  1-4, které jsou zaměřené na kultivaci ženské síly. Pořádá poutní cesty na posvátná místa Sardinie.  V r. 2011 přinesla do Čech tradici andského učení prostřednictvím svých překladů knih H.H. Mamaniho – Kurandera, Hadí žena a Cesta šamana, které se staly bestsellery. V r. 2021 vyšel její autobiografický interaktivní román Moderní kurandra - Cesta za voláním srdce. Absolvovala s Mamanim cestu do Peru i jeho výcvik pro ženy a výcvik v peruánské masáži Qhaqoy. Je mostem mezi tradicemi. Do Čech přivezla kromě Mamaniho v minulých letech  spolu s Robertem Sartim také nejvyšší šamany domorodé andské komunity Q’Ero, kteří jsou považováni za přímé potomky Inků a strážce jejich odkazu. Absolventi kurzů, které organizuje již ví, že přiváží do Čech a zprostředkovává vždy nejvyšší možnou kvalitu. Kurz bude osobně překládat.