MODERNÍ KURANDERA


cyklus Semínka Incké moudrosti 

ŽENSKÉ A MUŽSKÉ ARCHETYPY V ANDSKÉ ŠAMANSKÉ TRADICI

3-denní praktický seminář s dalším šamanem, kterému přiřkla komunita Q’ero nejvyšší stupeň šamanské andské tradice (altomisayoq)

 

20.-22.10.2017

 


Přesně rok po velmi úspěšném lonském semináři s Donem Lorenzem máme tu čest nabídnout vám účast na třídenním semináři s dalším šamanem z kmene Q Ero Donem Franciscem Apazou. Cílem semináře je přiblížit  a osvětlit nám - příslušníkům západní společnosti - další taje moudrého andského učení a přinést praktické návody, jak toto učení využít v každodenním životě. Tato vzácná komunita má několik šamanů a každý z nich předává trochu jiný kamínek jejich hluboké moudrosti. Žijí hluboko v Andách, daleko od civilizace a jsem štastná, že mám tu možnost přivést vám je postupně všechny až do Čech a sdílet s vámi hlubokou moudrost jejich učení.

Seminář je otevřený mužům i ženám.

Vztah mezi mužským a ženským principem je v Andách založený na kosmických zákonech energetické vzájemnosti (ayni). Naučit se vytvářet Ayni s osobami stejného i opačného pohlaví je nezbytnou podmínkou pro zdravé a funkční vztahy. Součástí andské tradice je systém učení založený na využívání živé energie a vysvětluje, jak navyšovat osobní sílu a rozpouštět všechny rušivé aspekty našich vztahů s ostatními lidmi (partnerské, rodinné, pracovní, přátelské).

Program:

Seminář bude mít opět teoretickou a praktickou část. Každý účastník bude tvořit svoje vlastní obětiny despachos pod vedením dona Francisca, který bude vyučovat svůj způsob komunikace s duchy hor, vody a země.  Rituál despacho je velmi individuální záležitost, a proto má smysl zúčastnit se i v případě, že už jste pracovali loni s Donem Lorenzem.

Velmi cennou pomocí bude opět přítomnost Roberta Sartiho s více než dvacetiletou zkušeností práce s andskou tradicí, protože dokáže jedinečným způsobem dovysvětlit věci, které tito šamani považují za tak samozřejmé, že je ani nezminují, ale západní svět je přitom vůbec nezná.

Pátek večer – otevírací rituál despacho

Naše společná cesta začne v pátek večer úvodem do tradiční andské kosmovize a  kolektivním obřadem despacho, který energeticky otevře prostor pro naši práci.

Sobota

  • tradiční andský pohled na svět a vesmír
  • posvátná andská vzájemnost  (ayni)
  • zákonitosti vztahů mezi osobami stejného pohlaví (masintin)
  • zákonitosti vztahů mezi osobami opačného (yanantin)
  • archetyp celistvosti (tawantin)
  • iniciační rituál

Don Francisco zopakuje základy, které vysvětlil loni Don Lorenzo a vzhledem k velkému zájmu, který toto téma u účastníků vyvolalo,  půjde do tématu hlouběji.

Neděle

DESPACHOS  3 MOCÍ A INICIACE

Seznámení s praxí despachos. Příprava několika osobních obětin a rituál jejich nabídky duchům hor, vody a země.

Yachay despacho: despacho pro podporu intelektuální oblasti

Yankay despacho: despacho pro podporu práce

Munay despacho: despacho pro podporu lásky

Karpay despacho: iniciační despacho

 

Umění rituálu despacho

Despacho znamená vzkaz, zprávu a v Andách se toto slovo používá také ve smyslu “pago” (platba) nebo “offrenda” (nabídka, obětina). Rituál “Despacho” je zřejmě více než 3000 let starý, vypovídají o tom nálezy sahající až do tohoto období. Obětní rituál představuje propojení mezi nejhlubšími částmi lidské duše a silami přírody a cílem je vytvoření silného energetického prostoru sounáležitosti s okolní realitou. Otevření tohoto druhu prostoru umožňuje z pohledu andské tradice rozproudění energie, která se podle zákona posvátné vzájemnosti (ayni) nevyhnutelně nějakým způsobem vrátí tomu, kdo obětinu nabídl.
Obětina despacho nebo také haywarisqa může být z psychologického hlediska považována za ekvivalent orientální mandaly ve smyslu kosmologické reprezentace lidského nitra. Rituál je nedílnou součástí andské kultury a vykonává se na celém území And od severu po jih.
Během semináře bude každý každý účastník tvořit svoje vlastní obětiny despachos pod vedením dona Francisca, který bude vyučovat, jak komunikovat s duchy hor, vody a země.

 

Seminář vede: Don Francisco, mistr komunity Q’uero nejvyšší stupeň šamanské andské tradice (altomisayoq).

Don Francisco Apaza je mistr nejvyššího řádu komunity Q’ero, která má v rámci anských komunit v okolí Cuzca nejdelší tradici. Don Francisco je synem dalšího významného andského mistra z komunity Q’ero Mariana Apazy, který odešel do světla před několika lety. Don Franzisco obdržel od ranného mládí několik významných iniciací od velkých mistrů tohoto učení a stal se tak dalším strážcem této tisícileté spirituální tradice. Součástí programu jsou významné rituály , při kterých budou moci všichni účastníci procítit energii skrze klíč dávných učení dědictví Inků.

Q’ero je domorodá komunita žijící na izolovaném místě v peruánských Andách 200 km od fascinujícího a tajemného centra Inckého království Cuzco. Příslušníci kmene Q’ero jsou považováni domorodou andskou komunitou mluvící jazykem quechua i vědeckými odborníky za přímé potomky Inků a tím pádem i strážce a ochranitele jejich kulturního i spirituálního odkazu. Zachovali si původní způsob života, tradice, rituály, sociální strukturu a znalosti tohoto národa, který až do období španělské nadvlády ovládal velkou část Jižní Ameriky. Komunita kmene Q’ero zůstávala západnímu světu skryta až do r. 1955, kdy tam podnikl výpravu antropolog Oscar Nuňez, díky němuž se s moudrostí a kulturním bohatstvím tohoto kmene nevyčíslitelné hodnoty mohl seznámit okolní svět.

Seminář tlumočí: Lucie Chaya - překladatelka Mamaniho knih a absolventka jeho seminářů v Itálii a Peru a lektorka kurzů Moderní kurandera 1 a 2.

a

Roberto Sarti, který se věnuje studiu a šíření andské tradice více než 20 let. 

Z důvodu nezbytnosti odborné slovní zásoby a hluboké znalosti tématu budou tlumočit seminář Roberto a Lucie osobně - Ze španělštiny přes italštinu do češtiny. Lonská zkušenost potvrdila, že je to jistý způsob, jak lze zajistit předání učení v nezkomolené formě. Věříme, že i lotos oceníte možnost seznámit se s praktickými stránkami andského učení a zúčastnit se významných rituálů přímo v Čechách a v češtině.

Organizuje: Lucie Chaya

 

Datum: 20.-22.10.2017 (2 noci)

Místo konání: Sammasti retreat centrum, Veselí 30, Zákupy.

http://www.sammasati.cz/cs/

Celková cena kurzu se skládá z kurzovného a ceny za stravu a ubytování.

Kurzovné: 4950 Kč / 187 EUR

Ubytování a strava: 940 Kč/36EUR.

  • Strava a ubytování: V ceně je zahrnuta snídaně, oběd, večeře (vegetariánská strava) na oba dny. Dietní omezení uveď v poznámce.
  • Ubytování: v meditační místnosti ve vlastním spacím pytli.

 

Časový program:

Pátek (1. den semináře):

od 17.00 registrace, 18.00 večeře, večerní program: 19.00 - 22.30

sobota: 9.00- 13.00, 15.00-19.00

neděle: 9.00-13.30 - 15.00-18.00

Začíná se v pátek večeří a končí se v neděli v 18.00 ukončením odpoledního programu.

Počet míst omezen.

Vyplňte prosím registrační formulář vpravo na této stránce.

Registrací souhlasíte se Smluvními podmínkami.

Registrační formulář