cyklus Semínka Incké moudrosti 

PRÁCE S PÁREM MISTRŮ ANDSKÉ ŠAMANSKÉ TRADICE

4-denní praktický seminář se dvěma šamany, kterým přiřkla komunita Q’Ero nejvyšší stupeň šamanské andské tradice (altomisayoq)

 


 

V tuto chvíli je seminář zcela obsazen. Formulářem vpravo se raregistruj do seznamu náhradníků a pokud by se pro tebe uvolnilo místo, obratem ti zašlu informace k úhradě zálohy. 

 

Letošní návštěva z Peru bude opravdu speciální. Dona Lorenza Ccapu doprovodí tentokrát jeho otec Don Martino, nejstarší šaman komunity Q'Ero (74  let). S oběma jsme pracovali před měsícem v Peru a byl to velmi hluboký prožitek pro celou skupinu. Nenechte si ujít tuto příležitost, protože se už nemusí opakovat. 74 let  je v drsných andských horách, kde komunita q'Eros žije, považováno za velmi vysoký věk.

Seminář je otevřený mužům i ženám.

Je to jedinečná příležitost pobýt několik dní  v přítomnosti uznávaných andských mistrů - otce a syna, aniž byste museli jet na druhý konec světa. Již při pouhém bytí v přítomnosti těchto mistrů dochází k velké transmisi jejich hluboké moudrosti ke každému účastníkovi v rámci jeho možností a kapacity přijímání. Proto má smysl zúčastňovat se těchto setkání i opakovaně, pokaždé sdílíme něco nového.

Tento seminář bude  opět spolu s březnovým 6-denním seminářem Základů andské tradice (povede pouze Roberto Sarti s překladem Lucie Chayi) jedinečnu teoreticko-praktickou přípravou na cestu do Peru, která se uskuteční již podruhé v létě 2020.

Program:

Během tohoto čtyřdenního semináře účastníci vejdou pod vedením Dona Martina, Dona Lorenza, Roberta Sartiho a Lucie Chayi do kontaktu s energetickou tradicí And, pradávnými rituály navazování kontaktu se silami přírody a některými rituály léčení, které se dochovali osobní formou předávání až do dnešních dnů a z nichž některé dosud nebyly v západní společnosti předávány. Získáte praktické návody, jak toto učení využít v každodenním životě. 

Mistři budou s účastníky sdílet učení, praktická cvičení a rituály, které mají za cíl propojit náš vnější a vnitřní svět. Podle dávných principů Andské tradice závisí náš dobrý životní pocit, hojnost a dobrá manifestace individuálních darů, které v sebě nese každý z nás, na kvalitě spojení s okolním živoucím kosmem. Základní princip,  který je třeba nejen pochopit, ale hlavně naučit se ho praktikovat, je AYNY, princip vzájemnosti. Jako příslušníci západní společnosti máme velmi vyvinutý aspekt yachay (intelekt), ale v souvislosti s naším vnitřním rozvojem jsme ztratili kontakt s naším IIankay (posvátným konáním) a munay (láskou propojenou s vůlí). Pouze propojením těchto 3 aspektů můžeme postoupit na vyšší úrpoveň vědomí a dosáhnout lepšího vnitřního  pocitu.

Program:

Čtvrtek večer:

 • Úvod od andské kosmovize a programu tohoto semináře
 • Rituál otevření posvátného prostoru: despacho spojenectví s Matkou Zemí a Strážnými duchy  hor

Součástí programu pátek - neděle bude:

 • Despacho pro živel ohně  - ukázka a pak tvoří každý sám
 • Despacho léčení - ukázka a pak tvoří každý sám
 • Despacho  pro spodní svět Ukhu pacha- ukázka a pak tvoří každý sám
 • Semínko Inky jako božský aspekt každé lidské bytosti - Jak rozvíjet jeho potenciál a manifestovast ho
 • základní techniky tradice (samynchakuy e saiwachaqui), propojení s nebem a zemí
 • energetická aktivace lidského těla a jeho propojení se silami přírodních živlů (Země, oheň voda, vzduch)
 • vytvoření spojenectví s přírodními silami podle charakteru jejich typu
 • Atiy, Llankay, Munay, Rimay (Impuls, Akce, Láska propojená s vůlí, Vyjádření) - 4 druhy osobní moci, které je třeba rozvíjet 
 • 3 vyšší oči a jejich použití + aktivace
 • energetická aktivace páteře jako  propojovacího elementu (taqe)
 • rituál klíčení osobního semínka Inky
 • karpay despacho - iniciační despacho
 • iniciace karpay odo obou mistrů

Umění rituálu despacho

Despacho znamená vzkaz, zprávu a v Andách se toto slovo používá také ve smyslu “pago” (platba) nebo “offrenda” (nabídka, obětina). Rituál “Despacho” je zřejmě více než 3000 let starý, vypovídají o tom nálezy sahající až do tohoto období. Obětní rituál představuje propojení mezi nejhlubšími částmi lidské duše a silami přírody a cílem je vytvoření silného energetického prostoru sounáležitosti s okolní realitou. Otevření tohoto druhu prostoru umožňuje z pohledu andské tradice rozproudění energie, která se podle zákona posvátné vzájemnosti (ayni) nevyhnutelně nějakým způsobem vrátí tomu, kdo obětinu nabídl.
Obětina despacho nebo také haywarisqa může být z psychologického hlediska považována za ekvivalent orientální mandaly ve smyslu kosmologické reprezentace lidského nitra. Rituál je nedílnou součástí andské kultury a vykonává se na celém území And od severu po jih.
Během semináře bude každý každý účastník tvořit svoje vlastní obětiny despachos pod vedením dona Lorenza, který bude vyučovat, jak komunikovat s duchy hor, vody a země.

Seminář vedou: mistři komunity Q’uero  s nejvyšším stupněm šamanské andské tradice (altomisayoq).

Don Martinoo Apaza a jeho otec Don Lorenzo Ccapa jsou Mistry nejvyššího stupně komunity Q’ero, která má v rámci andských komunit v okolí Cuzca nejdelší tradici. Oba obdrželi od raného mládí několik významných iniciací od velkých mistrů tohoto učení a stali se tak dalšími strážci této tisícileté spirituální tradice. Součástí programu jsou významné rituály , při kterých budou moci všichni účastníci procítit energii skrze klíč dávných učení dědictví Inků.

Q’ero je domorodá komunita žijící na izolovaném místě v peruánských Andách 200 km od fascinujícího a tajemného centra Inckého království Cuzco. Příslušníci kmene Q’ero jsou považováni domorodou andskou komunitou mluvící jazykem quechua i vědeckými odborníky za přímé potomky Inků a tím pádem i strážce a ochranitele jejich kulturního i spirituálního odkazu. Zachovali si původní způsob života, tradice, rituály, sociální strukturu a znalosti tohoto národa, který až do období španělské nadvlády ovládal velkou část Jižní Ameriky. Komunita kmene Q’ero zůstávala západnímu světu skryta až do r. 1955, kdy tam podnikl výpravu antropolog Oscar Nuňez, díky němuž se s moudrostí a kulturním bohatstvím tohoto kmene nevyčíslitelné hodnoty mohl seznámit okolní svět.

Seminář tlumočí: Lucie Chaya a Roberto Sarti

Velmi cennou pomocí bude přítomnost již sehraného překladatelského týmu Lucie Chayi a Roberta Sartiho. Lucie se o andskou tradici zajímá devět let, přinesla do Čech andskou tradici prostřednictvím svýcxh překladůknih Kurandera a Hadí žena. Roberto má více než dvacetiletou zkušenost práce s andskou tradicí. Dokáže tak jedinečným způsobem dovysvětlit věci, které tito šamani považují za tak samozřejmé, že je ani nezminují, ale západní svět je přitom vůbec nezná. Získáte souvislosti, které nevyčtete z žádné knihy.

Z důvodu nezbytnosti odborné slovní zásoby a hluboké znalosti tématu budou tlumočit seminář Roberto a Lucie osobně - ze španělštiny přes italštinu do češtiny. Opakovaná zkušenost potvrzuje, že je to způsob, jak lze zajistit předání učení v v jeho ryzí, nezkomolené formě. Věříme, že i lotos oceníte možnost seznámit se s praktickými stránkami andského učení a zúčastnit se významných rituálů přímo v Čechách a v češtině.

Organizuje: Lucie Chaya

Datum: 21.-24.11.2019 (3 noci)

Místo konání: Kubasova chalupa.

Celková cena kurzu se skládá z kurzovného (včetně materiálu) a ceny za stravu a ubytování.

Kurzovné:  6950 Kč /  276 EUR

Ubytování a strava:  2200 Kč/ 88 EUR.

 • Strava a ubytování: V ceně je zahrnuta snídaně, oběd, večeře (vegetariánská strava) na všechny dny. Dietní omezení uveď v poznámce.
 • Ubytování je ve 3-lůžkových, 4-lůžkových, 5-lůžkových, 6-lůžkových a 7-lůžkových pokojích. Budeme se snažit ubytovat muže a ženy zvlášť, ale je možné, že jeden z pokojů bude smíšený.

 • Počet míst omezen.

Časový program:

čtvrtek (1. den semináře):

od 17.00 registrace, 18.00 večeře, večerní program: 19.00 - 22.30

pátek:  9.00- 13.00, 15.00-19.00 

sobota: 9.00- 13.00, 15.00-19.00

neděle: 9.00-13:00

Začíná se ve čtvrtek večeří a končí se v neděli obědem.

Ve dnech 22. a 23.11. po večeři možnost individuálních sezení pro účastníky semináře. Platba bude probíhat hotově v EUR.

Vyplňte prosím registrační formulář vpravo na této stránce.

Registrací souhlasíte se Smluvními podmínkami.

Registrační formulář