MODERNÍ KURANDERA


cyklus Semínka Incké moudrosti 

PRÁCE S MAŽELSKÝM PÁREM MISTRŮ ANDSKÉ ŠAMANSKÉ TRADICE

4-denní praktický seminář se dvěma šamany, kterým přiřkla komunita Q’ero nejvyšší stupeň šamanské andské tradice (altomisayoq)

 


V této chvíli je seminář zcela obsazen, ale je možné se přihlásit jako náhradník. Pro tuto možnost využij registrační formulář. Jakmile by se uvolnilo místo, budeme tě kontaktovat.

 

S nadcházejícím podzimem  máme tu čest nabídnout vám již potřetí účast na dalším semináři z cyklu Semínka incké moudrosti se šamany z kmene Q'Ero, kteří jsou považováni za strážce pokladů incké kultury. Cílem semináře je přiblížit  a osvětlit nám - příslušníkům západní společnosti - další taje moudrého andského učení a přinést praktické návody, jak toto učení využít v každodenním životě. Tato vzácná komunita má několik šamanů a každý z nich předává trochu jiný kamínek jejich hluboké moudrosti.

Žijí hluboko v Andách, daleko od civilizace a jsem štastná, že mám tu možnost přivést vám je postupně všechny až do Čech a sdílet s vámi hlubokou moudrost jejich učení.

Seminář je otevřený mužům i ženám.

Je to jedinečná příležitost pobýt několik dní s manželským párem uznávaných andských mistrů, aniž byste museli jet na druhý konec světa. Již při pouhém bytí v přítomnosti těchto mistrů dochází k velké transmisi jejich hluboké moudrosti ke každému účastníkovi v rámci jeho možností a kapacity přijímání. A protože Zenovia Cruz Condor svoji komunitu opouští jen málokdy (a je to její vůbec první cesta do Evropy), máme o to větší radost, že na naše pozvání přijet spolu se svým manželem Donem Lorenzem kývla a že vám příležitost tohoto setkání můžeme zprostředkovat. Její přítomnost vnese do naší společné práce další rozměr. Náklady na jejich cestu a pobyt v Evropě jsou takto oproti předcházejícím letem sice dvojnásobné, ale jsme přesvědčeni, že to bude pro všechny zúčastněné nezapomenutelný zážitek, který jsme vám i sobě nemohli nedopřát.

Během semináře se dozvíte mnohé o vztahu mezi mužským a ženským principem, který je v Andách založený na kosmických zákonech energetické vzájemnosti (ayni). Naučit se vytvářet Ayni s osobami stejného i opačného pohlaví je nezbytnou podmínkou pro zdravé a funkční vztahy. Součástí andské tradice je systém učení založený na využívání živé energie a vysvětluje, jak navyšovat osobní sílu a rozpouštět všechny rušivé aspekty našich vztahů s ostatními lidmi (partnerské, rodinné, pracovní, přátelské).

Tento seminář bude spolu s březnovým 6-denním seminářem Základů andské tradice (povede pouze Roberto Sarti s překladem Lucie Chayi) jedinečnu teoreticko-praktickou přípravou na cestu do Peru, která se uskuteční v srpnu 2019.

Program:

Seminář bude mít opět teoretickou a praktickou část. Každý účastník bude tvořit svoje vlastní obětiny despachos pod vedením dona Lorenza a doñi Zennovii, kteří budou vyučovat svůj způsob komunikace s duchy hor, vody a země.  Rituály despacho zařazené do programu se budou vyučovat poprvé, a proto má smysl zúčastnit se i v případě, že jste se účastnili předchozích seminářů.

Velmi cennou pomocí bude přítomnost již sehraného překladatelského týmu Lucie Chayi a Roberta Sartiho. Lucie se o andskou tradici zajímí devět let, Roberto má více než dvacetiletou zkušenost práce s andskou tradicí. Dokáže tak jedinečným způsobem dovysvětlit věci, které tito šamani považují za tak samozřejmé, že je ani nezminují, ale západní svět je přitom vůbec nezná. Získáte souvislosti, které nevyčtete z žádné knihy.

Během tohoto čtyřdenního semináře účastníci vejdou pod vedením Dona Lorenza, Doñi Zenovii, Roberta Sartiho a Lucie Chayi do kontaktu s energetickou tradicí And, pradávnými rituály navazování kontaktu se silami přírody a některými rituály léčení, které se dochovali osobní formou předávání až do dnešních dnů a z nich některé dosud nebyly v západní společnosti předávány.

Během tohoto semináře se účastníci seznámí a osvojí si 2 způsoby vzájemně se doplňujících přístupů k okolní realitě – mužský a ženský, se záměrem integrovat je ve svém nitru v respektu k posvátnosti každého z nich.

Program:

Čtvrtek večer: Úvod od andské kosmovize a programu tohoto semináře

Práce bude rozdělena do 3 částí:

Pátek

  1. Tvorba obětin “despacho” za účelem léčení. Účastníci se naučí, jak toto despacho vytvořit, budou přihlížet tomu, jak ho vytváří don Lorenzo a doňa Zenovia, obdrží od nich iniciaci a následně toto despacho sami vytvoří.

Sobota

  1. Tvorba obětin “despacho” jednotlivých živlů – vody, země, slunce a větru. Účastníci budou pro práci rozděleni na muže a ženy. Muži budou pracovat na obětináchnejdříve s donem Lorenzem, ženy nejdříve s doñou Zenoviou. poté se vystřídají.  Každou obětinu si každý účastník také sami připraví a následně je společně nabídneme Pachamamě a duchům hor.

Neděle

  1. Práce s mužským a ženským, principem; individuální energetická práce a energetická práce skupiny pro integraci veškeré práce s mužským a ženským principem. Muži budou sdílet kvalitu své energie s ženami a naopak.

Seminář zakončí závěrečná iniciace od manželského páru mistrů andské tradice Dona Lorenza a doñy Zenovii.

Umění rituálu despacho

Despacho znamená vzkaz, zprávu a v Andách se toto slovo používá také ve smyslu “pago” (platba) nebo “offrenda” (nabídka, obětina). Rituál “Despacho” je zřejmě více než 3000 let starý, vypovídají o tom nálezy sahající až do tohoto období. Obětní rituál představuje propojení mezi nejhlubšími částmi lidské duše a silami přírody a cílem je vytvoření silného energetického prostoru sounáležitosti s okolní realitou. Otevření tohoto druhu prostoru umožňuje z pohledu andské tradice rozproudění energie, která se podle zákona posvátné vzájemnosti (ayni) nevyhnutelně nějakým způsobem vrátí tomu, kdo obětinu nabídl.
Obětina despacho nebo také haywarisqa může být z psychologického hlediska považována za ekvivalent orientální mandaly ve smyslu kosmologické reprezentace lidského nitra. Rituál je nedílnou součástí andské kultury a vykonává se na celém území And od severu po jih.
Během semináře bude každý každý účastník tvořit svoje vlastní obětiny despachos pod vedením dona Lorenza, který bude vyučovat, jak komunikovat s duchy hor, vody a země.

 

Seminář vedou: mistr komunity Q’uero nejvyšší stupeň šamanské andské tradice (altomisayoq).

Don Lorenzo Ccapa je mistr nejvyššího řádu komunity Q’ero, která má v rámci andských komunit v okolí Cuzca nejdelší tradici. Don Lorenzo obdržel od raného mládí několik významných iniciací od velkých mistrů tohoto učení a stal se tak dalším strážcem této tisícileté spirituální tradice. Součástí programu jsou významné rituály , při kterých budou moci všichni účastníci procítit energii skrze klíč dávných učení dědictví Inků.

Q’ero je domorodá komunita žijící na izolovaném místě v peruánských Andách 200 km od fascinujícího a tajemného centra Inckého království Cuzco. Příslušníci kmene Q’ero jsou považováni domorodou andskou komunitou mluvící jazykem quechua i vědeckými odborníky za přímé potomky Inků a tím pádem i strážce a ochranitele jejich kulturního i spirituálního odkazu. Zachovali si původní způsob života, tradice, rituály, sociální strukturu a znalosti tohoto národa, který až do období španělské nadvlády ovládal velkou část Jižní Ameriky. Komunita kmene Q’ero zůstávala západnímu světu skryta až do r. 1955, kdy tam podnikl výpravu antropolog Oscar Nuňez, díky němuž se s moudrostí a kulturním bohatstvím tohoto kmene nevyčíslitelné hodnoty mohl seznámit okolní svět.

Seminář tlumočí: Lucie Chaya -  novinářka, překladatelka Mamaniho knih a absolventka jeho seminářů v Itálii a Peru,  lektorka kurzů Moderní kurandera 1 a 2 a organizátorka seninářů andské tradice v Čechách.

a

Roberto Sarti, který se věnuje studiu a šíření andské tradice více než 20 let. 

Z důvodu nezbytnosti odborné slovní zásoby a hluboké znalosti tématu budou tlumočit seminář Roberto a Lucie osobně - ze španělštiny přes italštinu do češtiny. Opakovaná zkušenost potvrzuje, že je to jistý způsob, jak lze zajistit předání učení v nezkomolené formě. Věříme, že i lotos oceníte možnost seznámit se s praktickými stránkami andského učení a zúčastnit se významných rituálů přímo v Čechách a v češtině.

Organizuje: Lucie Chaya

 

Datum: 15.-18.11.2018 (3 noci)

Místo konání: Kubasova chalupa.

Celková cena kurzu se skládá z kurzovného (včetně materiálu) a ceny za stravu a ubytování.

Kurzovné: 5950 Kč /  248 EUR

Ubytování a strava: 2000 Kč/82 EUR.

  • Strava a ubytování: V ceně je zahrnuta snídaně, oběd, večeře (vegetariánská strava) na všechny dny. Dietní omezení uveď v poznámce.
  • Ubytování je ve 3-lůžkových, 4-lůžkových, 5-lůžkových, 6-lůžkových a 7-lůžkových pokojích. Budeme se snažit ubytovat muže a ženy zvlášť, ale je možné, že jeden z pokojů bude smíšený.

  • Počet míst omezen.

 

Časový program:

čtvrtek (1. den semináře):

od 17.00 registrace, 18.00 večeře, večerní program: 19.00 - 22.30

pátek:  9.00- 13.00, 15.00-19.00

sobota: 9.00- 13.00, 15.00-19.00

neděle: 9.00-14:00

Začíná se ve čtvrtek večeří a končí se v neděli obědem.

Ve dnech 16. a 17.11. po večeři možnost individuálních sezení pro účastníky semináře. Platba bude probíhat hotově v EUR.

Vyplňte prosím registrační formulář vpravo na této stránce.

Registrací souhlasíte se Smluvními podmínkami.

Registrační formulář