MODERNÍ KURANDERA


PŘEDNÁŠKA

Úvod do andské tradice

Spojení mužského a ženského principu v andské tradici

 

pondělí 12.11.2018 od 19:30 hod

 


Jedinečná příležitost setkat se s manželským párem uznávaných andských mistrů, aniž byste museli jet na druhý konec světa. A protože Zenovia Cruz Condor svoji komunitu opouští jen málokdy (a je to její vůbec první cesta do Evropy), máme o to větší radost, že na naše pozvání přijet spolu se svým manželem Donem Lorenzem kývla a že vám příležitost tohoto setkání můžeme zprostředkovat. Náklady na jejich cestu a pobyt v Evropě jsou takto sice dvojnásobné, ale jsme přesvědčeni, že to bude pro všechny zúčastněné nezapomenutelný zážitek, který jsme vám i sobě nemohli nedopřát. 

Obsahová část přednášky je samozřejmě důležitá, ale z mé zkušenosti již při pouhém bytí v přítomnosti těchto mistrů dochází k velké transmisi jejich hluboké moudrosti ke každému účastníkovi v rámci jeho možností a kapacity přijímání.

  • seznámení s andskou filozofií a pojmem “Semínka Inků”, které představuje božskou podstatu, přítomnou v každé lidské bytosti
  • pojetí a spolupráce mužského a ženského principu v andské tradici
  • během přednášky bude připravena i obětina zvaná despacho na podporu všech zúčastněných.

 Despacho znamená vzkaz, zprávu a v Andách se toto slovo používá také ve smyslu “pago” (platba) nebo “offrenda” (nabídka, obětina). Rituál “Despacho” je zřejmě více než 3000 let starý, vypovídají o tom nálezy sahající až do tohoto období. Obětní rituál představuje propojení mezi nejhlubšími částmi lidské duše a silami přírody a cílem je vytvoření silného energetického prostoru sounáležitosti s okolní realitou. Otevření tohoto druhu prostoru umožňuje z pohledu andské tradice rozproudění energie, která se podle zákona posvátné vzájemnosti (ayni) nevyhnutelně nějakým způsobem vrátí tomu, kdo obětinu nabídl.

Obětina Il despacho nebo také haywarisqa může být z psychologického hlediska považována za ekvivalent orientální mandaly ve smyslu kosmologické reprezentace lidského nitra. Rituál je nedílnou součástí andské kultury a vykonává se na celém území And od severu po jih.

Účinkující: manželský pár mistrů andské tradice Zenovia Cruz Condor a Lorenzo Ccapa, Roberto Sarti

Překlad: Lucie Chaya a Roberto Sarti

Termín: Pondělí 12.11.2018 v 19:30 hod

Místo konání: Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 

Cena: 490,- Kč

KAPACITA SÁLU JE OMEZENÁ, JE TŘEBA ZAKOUPIT SI VSTUPENKU PŘEDEM.

Pro zajištění svého místa na přednášce vyplňte formulář vpravo na této stránce. Krátce po registraci vám přijde email s platebními údaji pro zaplacení vstupného. Bez zaplacení vstupného předem na účet vám volné místo nemůžeme garantovat. 

Účastníci a účastnice této přednášky mají o 200 Kč zvýhodněný vstup na Kuranderovský den, který se koná o 2 dny dříve v Praze.

 

Registrační formulář