7-denní Retreat pro Páry

Alchymie Lásky

English version >> ALCHEMY OF LOVE

Objevte nové hloubky Komunikace, Sexuality a Milování

Vztahy hrají v našem životě velmi důležitou roli. Milostné vztahy se pak dotýkají nejhlubších částí naší bytosti a často představují jednu z nejdůležitějších zkušeností našeho života. Téměř každý sní o trvalém, naplněném vztahu plném vášně a hluboké intimity, životní zkušenosti ale ukazují, že není vůbec jednoduché toho docílit.

Tento kurz přináší příležitost udělat si jasno v mnoha rovinách vašeho vztahu, zjistit, jaké jsou jeho dynamiky a jak s nimi pracovat, podívat se pod vedením Lucie Chayi  a Swamiho Anahaty na partnerskou intimitu a sexualitu a v neposlední řadě vnést do vztahu více vědomí.

Retreat pro páry ALCHEMIE LÁSKY Je určen pro páry, které chtějí více prozkoumat/ znovu objevit sexuální energii a přitažlivost, která svedla pár dohromady. Je to jedinečná příležitost udělat si se svým partnerem/partnerkou čas jen pro sebe s jediným záměrem: prozkoumat a dosáhnout nových hloubek komunikace, sexuality a milování.

Propojíte se na emociální, sexuální a spirituální úrovni v podpůrné atmosféře důvěry, respektu a bezpečí. Budete sdílet tuto zkušenost v menší skupině párů, které se stejně jako vy chtějí naučit, jak nechat růst a rozkvétat intimitu v rámci svého vztahu.

Tento 7-denní retreat je dokonalým mixem technik pradávného učení tantry, šamanismu a výzkumů západního světa v oblasti sexuality a vztahů. Použijeme to nejlepší, co známe; naším cílem je nabídnout vám různé kreativní způsoby, jak prozkoumávat sebe navzájem i váš vztah a jak se v něm cítit ještě radostněji. Představíme vám techniky, které vás povedou k hluboké intimitě. Provedeme vás pradávnými tantrickými rituály, partnerskými masážemi a meditacemi, které vám poskytnou hlubší vhled do vnitřního světa vašeho partnerství a nabídnou vám novou perspektivu pohledu na partnerčiny/partnerovy potřeby a přání.

    Jak vznikl tento seminář

Seminář vedou zkušení lektoři Lucie Chaya a Swami Anahata. Oba mají silný osobní magnetismus, schopnost energetického chanellingu a dokáží držet každý zvlášť velmi bezpečný prostor, ve kterém dochází k mnoha léčení a rozšiřování vědomí účastníků. Oba mají také předchozí zkušenost práce s páry.

Na základě předloňské zkušenosti spolupráce při společném rituálu pro muže a ženy, který byl pro všechny zúčastněné velmi silným a mocným zážitkem, se rozhodli vytvořit spolu tento seminář, ve kterém budou předávat své dary společně a vést páry po partnerské cestě v alchymickém propojení jejich esencí a v bezpečném prostoru plném integrity. Loni tak vedli společně první partnerský seminář a hluboká transformace zúčastněných párů i silná přítomnost požehnání shůry poslední den workshopu potvrdila spávnost této volby.

V části programu budou muži (pod vedením Swamiho Anahaty) a ženy (pod vedením Lucie Chayi) pracovat odděleně . V tomto čase se budou obě skupiny soustředit na techniky určené výhradně pro muže/ženy, abyste se pak každý mohl na další program opět propojit s partnerkou/partnerem v hlubším ukotvení ve své vlastní polaritě.

Kurz je určen pro heterosexuální páry. Hluboké intimní techniky budou partneři provádět pouze v rámci svého páru. Na bezpečí prostoru pro každý pár a jeho podporu bude brán speciální zřetel.

Kdo je Swami Anahata

Swami Anahata je nadaný, intuitivní a vášnivý učitel sexuality a tantry. Jeho semináře vedou účastníky k objevování a prožívání jejich plného potenciálu.

Posledních 20 let věnoval svému vlastnímu růstu a objevování sebe sama prostřednictvím Tantry a dalších holistických praktik. Jeho současná práce spojuje praktické učení s duchovní praxí a je pevně zakotvena v Oshově učení.

Anahata mísí východní mystiku a západní terapii způsobem, díky němuž je jeho poselství přístupné a srozumitelné po celém světě. Jeho magnetická přítomnost je přesvědčivým důkazem jeho schopnosti směrovat svou vlastní energii: fyzickou, emocionální a sexuální, a je tak inspirací pro ty, kteří se chtějí stát mistry své vlastní energie.

Jeho přístup vzbuzuje důvěru a jeho zvýšené povědomí v jeho žácích vznítí oheň probuzení. Jeho programy jsou určeny pro jednotlivce, páry nebo muže.

Vytvořil čtyřdílný výcvik pro muže, zaměřený na probuzení jejich mužství, mohli zaujmout svůj prostor v moderní společnosti bez jakékoli viny a hanby z minulosti.

www.swamianahata.com

Kdo je Lucie Chaya

Lucie Chaya ve své práci propojuje intuitivně tantru, šamanismus a kvantové meditace a ztělesňuje most mezi západním a východním učením. Má bohaté zkušenosti v oblasti práce s intimitou a intimní masáží.

Svými týdenními prožitkovými semináři Moderní kurandera 1-3 pomáhá ženám rozpomenout se na svůj ženský potenciál, na moudrost své vnitřní kurandery a naplno toho využívat v každodenním životě. Semináře změnily život už stovkám žen.  

Do Čech přinesla moudrost andské tradice prostřednictvím svých překladů Mamaniho knih Kurandera a Hadí žena a organizuje zde kurzy s andskými šamany z kmene Q‘Ero a Robertem Sartim, se kterým tvoří vyvážený pracovní tým, který dokáže předávat andskou tradici velmi efektivním a srozumitelným způsobem i českým zájemcům.

Vede kurzy pro páry, ve kterých ukazuje nový pohled na partnerskou sexualitu a komunikaci a pořádá poutě do Peru a na Posvátnou Sardinii.

Vystudovala italštinu na FFUK Praha a deset let působila jako novinářka se zaměřením na Itálii pro přední česká tištěná média, rozhlas a televizi. Má dospělého syna a žije střídavě v Čechách a na Sardinii, která je jejím druhým domovem.

www.luciechaya.cz

Více o kurzu:

Na tomto kurzu pro páry získáte zcela nový pohled na lásku, partnerství, sexualitu i na její funkci ve vztahu.

Je jen na nás, zda se i v partnerství budeme učit skrze IN-spiraci (radost) nebo DE-speraci (zoufalství a bolest). Obě cesty fungují a přinášejí své plody, Ta první je však rozhodně veselejší.

Partnerský vztah je možné chápat i jako příležitost pro alchymickou transmutaci, jako způsob léčení emočních ran, ale také jako příležitost pro úplnou kapitulaci ega, která vede k moudrosti, pokoře, osobní integritě a bezpodmínečné lásce a štěstí.

Prožitkový seminář využívající technik tantry, šamanismu a nových neurověd , kde budeme společně:

  • Zažívat zkušenost otevírání srdce a zcitlivování smyslů i rozšířeného vědomí
  • Naučíme se vědomě přijímat i dávat, respektovat své hranice i hranice partnera; práce s manipulací
  • Být jasní a otevření v komunikaci a přesto touto komunikací partnera v rámci možností nezraňovat.
  • Poznávat potřeb svého těla i duše, pracovat s energetikou těla
  • Získávat zcela nové vnímání genitálií a jejich interakce; nový pohled na výměnu mužské a ženské energie.
  • Zkoumat mužsko-ženskou polaritu v teorii a praxi.
  • Prozkoumávat extatickou energii, ke které máme přístup v každé chvíli, kdy jsme opravdu přítomní. Naučíme se ji transformovat a využívat ji pro konkrétní záměry v našem životě.
  • Prohlubovat partnerskou intimitu a zvyšování schopnosti být v každé chvíli naplno přítomní tady a teď.

Vztah je cesta...

Chcete se s námi vydat na Cestu?

Dalším krokem je  vyplnění přihlášky:

Těšíme se na vás!