INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ S DONEM LORENZEM

- ŠAMANEM Z KMENE Q'ERO S NEJVYŠŠÍM STUPŇEM ZASVĚCENÍ

( Q'eros -přímí potomci Inků a strážci jejich odkazu)

 

13.-15.11.2018

 


Don Lorenzo, mistr nejvyššího stupně tradice kmene Q'Ero bude během svého pobytu v České republice poskytovat individuální sezení v Praze. Je třeba dopředu zarezervovat termín, sezení jsou omezena pouze na dva a půl dne.

Nabídka individuálních sezení:

 
Čtení z kokových listů - Jedná se o pradávný rituál věštění, který je součástí andské tradice. Don Lorenzo se bude tímto způsobem spojovat s energetickou minulostí, přítomností a budoucností dané osoby v rámci jediného synchronického aspektu mimo čas a prostor a ve vztahu k požadovanému tématu a doporučí vhodné způsoby jednání.  Jedná se o rituál popsaný v knihách Kurandera a Hadí žena.  

Energetická práce - jedná se o sezení, kde se vchází do kontaktu s nejhlubšími částmi lidského já s cílem odstranit přítomné energetické bloky. Toto sezení má výborné výsledky v případech traumat, depresí, stavů úzkostí energetických bloků, špatné snášenlivosti změn, nemocí a dočasných diskomfortů různého charakteru. Použité techniky spojují danou osobu s tokem vlastní životná energie prostřednictvím pradávných rituálů šamanské tradice And. Nejedná se o lékařské ošetření ani psychoterapeutické sezení a v žádném případě jej nenahrazují. Začíná pohovorem, následuje energetickou prací na požadované téma a končí sdílením a rozborem informací, které energetická práce přinesla.

Despacho - cílem obětiny pro Pachamamu je dosažení psychické a fyzické rovnováhy a zvýšení schopnosti čelit úspěšně konkrétním životním výzvám. Prostřednictvím despacho je možné požádat vesmír o podporu nějakého konkrétního projektu nebo v nějaké konkrétní záležitosti (nová práce, důležitá cesta, důležitá příležitost) nebo vyjasnění si záležitostí, v jejichž souvislosti člověk cítí v danou chvíli zmatek, ale také prosba o očištění, podporu změn části svého já, které nefungují, o podporu v překonání traumat atd. Jde o rituál popisovaný v knihách Kurandera a Hadí žena.

Termíny sezení je možné objednat na 13.-14.11. od 8:00 ráno do cca 20:00 a 15.11. od 8:00 do 13:00.

Termíny individuálních sezení jsou v tuto chvíli pně obsazeny, ale může se stát, že se nějaký uvolní. Pokud se chcete zapsat do seznamu náhradníků, pište na email mojí asistentky Markéty marketa@luciechaya.cz, která vám do několika dnů odpoví. 

Místo konání: Praha 10 - Kolovraty

Překlad do češtiny: Lucie Chaya a Roberto Sarti

Cena:

Čtení z listů koky + energetická práce na těle - 75 min - cena 140 EUR (pouze dohromady)
Tvorba individuálního despacha - 1 hod - 100 EUR

Platba bude probíhat na místě v hotovosti pouze v EUR.

Každý zájemce může zarezervovat jedno nebo obě sezení (čtení z koky s energetickou prací je počítáno jako jedno sezení. Nelze si je objednat odděleně jako to bylo v minulých letech).