INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ SE ŠAMANY Z KMENE Q'ERO S NEJVYŠŠÍM STUPNĚM ZASVĚCENÍ

( Q'Eros -přímí potomci Inků a strážci jejich odkazu)

 

16.-18.11.2019

 


Don Lorenzo a jeho otec Don Martin - oba mistři nejvyššího stupně zasvěcení tradice komunity Q'Ero, budou během svého pobytu v České republice poskytovat individuální sezení v Praze. Je třeba dopředu zarezervovat termín, sezení jsou omezena pouze na tři dny.

Nabídka individuálních sezenÍ

 
Čtení z kokových listů - Jedná se o pradávný rituál věštění, který je součástí andské tradice. Don Lorenzo a don Martin se budou tímto způsobem spojovat s energetickou minulostí, přítomností a budoucností dané osoby v rámci jediného synchronického aspektu mimo čas a prostor a ve vztahu k požadovanému tématu a doporučí vhodné způsoby jednání.  Jedná se o rituál popsaný v knihách Kurandera a Hadí žena.  

Energetická práce - jedná se o sezení, kde se vchází do kontaktu s nejhlubšími částmi lidského já s cílem odstranit přítomné energetické bloky. Toto sezení má výborné výsledky v případech traumat, depresí, stavů úzkostí energetických bloků, špatné snášenlivosti změn, nemocí a dočasných diskomfortů různého charakteru. Použité techniky spojují danou osobu s tokem vlastní životná energie prostřednictvím pradávných rituálů šamanské tradice And. Nejedná se o lékařské ošetření ani psychoterapeutické sezení a v žádném případě jej nenahrazují. Začíná pohovorem, téms můžete mít připravené,nebo je možné nechat ho vzejít z četby kokových listů. Následuje energetická prace na dané téma a sezení končí sdílením a rozborem informací, které energetická práce přinesla.

Despacho - cílem obětiny pro Pachamamu je dosažení psychické a fyzické rovnováhy a zvýšení schopnosti čelit úspěšně konkrétním životním výzvám. Prostřednictvím despacho je možné požádat vesmír o podporu nějakého konkrétního projektu nebo v nějaké konkrétní záležitosti (nová práce, důležitá cesta, důležitá příležitost) nebo vyjasnění si záležitostí, v jejichž souvislosti člověk cítí v danou chvíli zmatek, ale také prosba o očištění, podporu změn části svého já, které nefungují, o podporu v překonání traumat atd. Jde o rituál popisovaný v knihách Kurandera a Hadí žena.

Individuální sezení budou probíhat v sobotu 16.11. - pondělí 18.11. od 8:00 ráno do cca 20:00 večer.

Termíny individuálních sezení si prosím rezervujte emailem na adrese mojí asistentky Markéty marketa@luciechaya.cz, která vám cca do týdne odpoví a pošle vám odpověď s přesným termínem a podrobnými informacemi.

Místo konání: Praha 10 - Kolovraty

Překlad do češtiny: Lucie Chaya a Roberto Sarti 

Cena:

Čtení z listů koky + energetická práce na těle - 75 min - cena 140 EUR (lze objednat pouze dohromady)
Tvorba individuálního despacha - 1 hod - 100 EUR

Platba bude probíhat na místě v hotovosti pouze v EUR.

Každý zájemce si může zarezervovat jedno nebo obě sezení (čtení z koky s energetickou prací je počítáno jako jedno sezení).