DESPACHOS A JUNG

- andské despacho jako spirituální nástroj pro vnitřní růst

11.-13.6.2021


Třídenní seminář, který unikátním způsobem propojuje hlubokou moudrost andské tradice a jedinečné učení K.G. Junga.

Teoretický základ podaný poutavou a srozumitelnou formou + praktická část. V průběhu semináře si každý z účastníků připraví 7 osobních despachos podle sekvence procesu individuace vědomí popsané psychologem K.G.Jungem. Tento seminář se koná v České republice  vůbec poprvé.

Co je despacho?

Obětina despacho nebo také haywarisqa může být z psychologického hlediska považována za ekvivalent orientální mandaly ve smyslu kosmologické reprezentace lidského nitra. Rituál je nedílnou součástí andské kultury a vykonává se na celém území And od severu po jih.

Despacho znamená vzkaz, zprávu a v Andách se toto slovo používá také ve smyslu “pago” (platba) nebo “offrenda” (nabídka, obětina). Rituál “Despacho” je zřejmě více než 3000 let starý, vypovídají o tom nálezy sahající až do tohoto období. Obětní rituál představuje propojení mezi nejhlubšími částmi lidské duše a silami přírody a cílem je vytvoření silného energetického prostoru sounáležitosti s okolní realitou. Otevření tohoto druhu prostoru umožňuje z pohledu andské tradice rozproudění energie, která se podle zákona posvátné vzájemnosti (ayni) nevyhnutelně nějakým způsobem vrátí tomu, kdo obětinu nabídl. 

7 osobních despachos podle sekvence procesu individuace vědomí popsané psychologem K.G.Jungem, které budeme připravovat:

– Definice a příprava despacha se záměrem vstoupit do kontaktu a upevnit vztah s identitou, která je nám známá.

Stín - Definice a příprava despacha se záměrem destilovat ty nezpracované části duše, které souvisí s našimi traumaty a zraněními

Solární a lunární osobnost - Definice a příprava despacha se záměrem uchopit význam vlastní osobnosti - solární (u mužů) a lunární (u žen), tak jak to uměly dávné civilizace. Je to nezbytný krok na cestě k integraci mezi mužským a ženským principem.

Vzájemná doplňkovost mužského a ženského principu - Definice a příprava despacha se záměrem plně rozpoznat hodnotu doplňkového charakteru mezi mužským a ženským principem. Bez toho se nemůžeme cítit úplní. Je to způsob,jak mohou muži prozkomávat svět žen a ženy zase svět mužů.

Vládnoucí pár. Císař a císařovna. Definice a příprava despacha se záměrem rituáně integrovat svoji doplňkovou část (mužskou pro ženy a ženskou pro muže), která nás proměňuje v panovníky a panovnice vlastního života.

Kvadratické znázornění psychiky jako celku. Definice a příprava despacha, se záměrem propojit se s totalitou našeho nitra, našeho bytostného já, božské části v lidské bytosti, kterou andská tradice nazývá semínkem Inky.

Strom života a já. Definice a příprava despacha s cílem manifestovat nejhlubší nás samých: bytostného já. Úplné a celkové rozvinutí veškerého našeho potenciálu a jeho projevy v konkrétním životě.

Kurz vede:

Roberto Sarti je psycho-energetický poradce. Narodil se v Římě v r. 1966 a po řadě zkušeností s křesťanstvím a hinduismem potkává v r.1997 dona Juana Nuñeze del Prado, mistra 4. stupně andské tradice, stává se jeho žákem a získává od něj zasvěcení. V letech 2000-2016 získává řadu zasvěcení od dalších mistrů andské tradice, jimiž byli: Mariano Apaza, don Umberto Sonqo, doña Bernardina, don Juan Apaza, don Francisco Apaza, don Lorenzo Apaza e don Martin Quispe. Všichni byli mistry 4. stupně domorodé komunity Q’Ero z oblasti Cuzco, která uchovala učení incké tradice v ucelené formě. Napsal knihu Semínko Inků s předmluvou Juana Nuñeze del Prado” s cílem podělit se o to, co obdržel od svých mistrů. Vydal také DVD s názvem “Potomci Pachamamy”. Od r. 2003 je zodpovědný za aktivity Kulturní asociace Tawantin v Itálii, přednáší a pořádá kurzy, kde předává Učení andské tradice a jejích energetických technik. Organizuje energetické cesty do Peru, na posvátná místa Inků. Díky své dvacetileté zkušenosti s andskou tradicí, která je koncepčně zcela odlišná od filozofií západního světa,  dokáže její učení andské tradice jedinečným a srozumitelným způsobem přenést do „západštiny“.

Lucie Chaya – je novinářka, překladatelka a lektorka seminářů Moderní kurandera 1, 2 a 3, které jsou zaměřené na kultivaci ženské síly. Pořádá poutní cesty na posvátná místa Sardinie.  Od r. 2011 přináší do Čech tradici andského učení prostřednictvím svých překladů knih H.H. Mamaniho – Kurandera, Hadí žena a Cesta šamana, které se staly bestsellery. Absolvovala s Mamanim cestu do Peru i jeho výcvik pro ženy a výcvik v peruánské masáži Qhaqoy. Je mostem mezi tradicemi. Do Čech přivezla kromě Mamaniho v minulých letech také nejvyšší šamany domorodé andské komunity Q’Ero, kteří jsou považováni za přímé potomky Inků a strážce jejich odkazu. . Kurz bude osobně překládat.

Lucie Chaya očima absolventek kurzů Moderní kurandera: VIDEO

Datum: 11.- 13.6. 2021

online přes program zoom

Kurzovné: 198 EUR. Účastníci úvodního semináře Základy andské tradice a Cesta srdce (online): 178 EUR.

Časový program:

pátek (1. den semináře): 18.00-21:00

sobota:  9.00- 13.00, 15.00-19.00 

neděle: 9.00- 13.00, 15.00-19.00

Dva týdny před začátkem semináře pošleme účastníkům seznam potřeb pro přípravu všech sedmi despacho.

Ze semináře budeme pořizovat  záznam, pro případ neplánované absence na semináři nebo jeho části, který bude k dispozici po dobu dvou týdnů.

Vyplňte prosím registrační formulář vpravo na této stránce.

Registrací souhlasíte se Smluvními podmínkami.

 V případě jakýchkoli dotazů kontaktuj moji asistentku Markétu Královou – tel. 603734969 nebo piš na marketa@luciechaya.cz. 

Těšíme se na společné dobrodružství! 

Lucie Chaya a Roberto Sarti

Registrační formulář